Jmac
 • JMAC WORLD WIDE

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  JMAC genomför över 1000 projekt World Wide. Länken nedan visar på två exempel.

  Gå till case

  Gå till case

   

   

   

   

Vad är Lean?

Själva benämningen ”LEAN” kommer från den akademiska världen. Ett omfattande forskningsprojekt startades i USA i mitten av 1980-talet och leddes av forskare från MIT (Massachusetts Institute of Technology). Programmet hette IMVP; International Motor Vehicle Program och forskare och industrikompetens från fjorton länder deltog. Detta program pågår fortfarande. Den mest kända rapporten från IMVP kom ut 1990 i form av boken ”The Machine that Changed the World” som beskrev hur den japanska bilindustrin var i en klass för sig och de amerikanska och europeiska biltillverkarna i många fall inte ens var hälften så effektiva i sitt sätt att utveckla/producera/sälja. Denna rapport grundlade ett nytt tankesätt för den hårt konkurrensutsatta bilindustrin. Idag är det svårt att överleva utan de lean-principer som var orsaken till skillnaden i studien.

Tillväxtfokusering Det som många förbiser är att LEAN är tillväxtfokuserat !  Med LEAN handlar det om att använda sina resurser snålt och frigöra kapacitet för att kunna växa – inte för att skära ned! Som exempel kan nämnas att Toyota Motor Co. i Japan avskedade personal p g a sysselsättningsbrist senast 1950. LEAN bygger på allas delaktighet och med trygghet på arbetsplatsen som förutsättning.

Toyota Production System (TPS) Det mest kända konceptet som gav upphov till begreppet LEAN, som kanske också är det mest framgångsrika, är Toyotas koncept: TPS. Det som är viktigt att komma ihåg är att ordet ”Production” i TPS inte betyder tillverkning utan omfattar hela företaget. TPS är ett företagssystem, inte ett tillverkningssystem. Allt utgår från tillverkningen Hjärtat i ett LEAN företag är det värdeförädlande arbetet. Det är härifrån som företaget ska styras. På Toyota exempelvis anställs du alltid till företaget, inte till en befattning, och man börjar alltid arbeta i företagets hjärta: Produktionen. När du kan tillverkningsprocessen i praktiken är du också kvalificerad till att söka dig till andra tjänster. Förhållningssätt mer än teknik Att fokusera på det förädlande arbetet och bekämpa slöseri är mer ett förhållningssätt och attityd än teknik, det är ett sätt att ”vara”.

Sammanfattning

1. Produktion (=värdeflödet) är företagets hjärta och planerade flaskhals – betrakta allt annat som support; teknisk utveckling, inköp, försäljning, etc.

2. Fokusering på att bara göra det som tillför mervärde för kunden – allt annat är slöseri och måste bekämpas. Inställningen till slöseri kan jämföras med inställningen till en fiende i krig.

3. Chefen är tränare/lärare i hur man bedriver en verksamhet och samtidigt bekämpar slöseri. På ett ”LEAN- företag” i Japan finns inga koordinatorer eller andra vid-sidan-av-funktioner som lär ut; chefen är lärare. Skulle det finnas lärare vid sidan om är det seniora ledare som trappar ner som operativa chefer.

4. Alla anställda lär sig produktion först, eftersom det är det mest väsentliga. Därefter kan man göra karriär i supportfunktioner som utveckling, inköp, marknad, etc.

Aktuella utbildningar & event

Nu släpper vi platser till Lean Management Production System 2017

Bli coachad av en sensei från Toyota-gruppen och förstå hur teori och verklighet hänger samman! Ett unikt tillfälle att utmana sig själv, sin organisation, sin verksamhet.

Läs mer

Nu släpper vi platser till Lean Management Leadership System in Japan 2017

Kata i verkligheten! Hur gör ledarna på ett världsklassföretag? Hur får de det att hända? Vad innebär ”all the people all the time” i praktiken?

Läs mer

Lean-kontoret – en praktisk workshop i Administration och Service!

Lean för Administration och Tjänster är en helt ny tvådagars workshop som handlar om att förstå hur man kan förbättra administrationen av tjänsteprocesser genom att arbeta med olika Leanverktyg.

Läs mer

Förbättringsarbete genom Lean på Trampbilsfabriken

En nöjd kund är det ständiga målet i Lean-filosofin. I ”Förbättringsarbete genom Lean” arbetar man med ständiga förbättringar för att uppnå målet. Lär Dig vilka verktyg som är lämpliga och hur man behöver arbeta i en verksamhet som strävar efter att bli bättre!

Läs mer